Agenda / Aktuellt

/senaste-loggan-20170123.jpg

 


På styrelsemötet idag bestämde vi att ha

årsmötet på Restaurang Bryggan den 2e 

Maj klockan 1800

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

Vi emotser gärna att årsavgiften 200 kronor betalas på

bankgiro 458-9610

Glöm inte att ange ditt namn