Öppna Föreläsningar

 

Hej där sjöfartsvänner,

Har idag träffat Björn Pundars och vi fick till ett öppet möte under hösten onsdag den 12 oktober kl 1800 på skolan, Fullriggaren?

Hamnchef Mats Gustafsson kommer och berättar om Kalmar hamn.

Passar också på att slå ett slag för ett föredrag  fredag den 30 sept kl 1200 också på skolan, Fullriggaren.Henrik Tunfors, Ledningsstrateg Transportstyrelsen, Ordförande i IMO:s MASS arbetsgrupp om:

  • - -  IMO:s regelgenomgång
  • - - IMO:s arbete med en kod för MASS (smarta fartyg)

- Vad händer i Sverige?

Och, under Universitetets öppet hus lördag den 1 oktober skall det uppmärksammas att Sjöfartshögskolan fyller 180 år i år. Startade på Södra Långgatan 1842. 1870 flyttade till annat nummer på Södra Långgatan.1912 flytt till Kalmarsundsparken och 1962 till Stagneliusgatan och sist men inte mist 2003 till Ölandshamnen.

Jag kommer att kalla till möte under november för att planera våren 2023.

Hälsar

Rolf B


Subject: Inställda öppna föreläsningar

 

Beroende på pandemin har vi tvingats ställa in de 2 planerade föreläsningarna i april.

 

Har vidtalat föreläsarna. Vi siktar på att ge föreläsningarna i höst istället.

 

VH / Jonas

 

---------------------------------------------

Jonas Hagström

Sjöfartshögskolan 56°39.6' N, 16°21.7' E

Linnéuniversitetet

391 82 KALMAR

Tyvärr tvingas vi ställa in föreläsningen den 14:e mars beroende på sjukdom.