Gillets historia

gilletsskapare-001.jpg

t-sjogren-001.jpg

sjogren-001.jpg

 


Detta plus en massa annat material från forna tider finns numera hos Sjöfartsmuseet i Kalmar.

Så här fördes medlems rullan i forna dagar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Publicering sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS1998:204.